Hikvision กล้องเทอร์โมแสกน แบบพกพา
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
29,999 บาท
  • หมวดหมู่ : CCTV CCTV
  • ยี่ห้อสินค้า : HIKVISION
  • รหัสสินค้า : Hikvision กล้องเทอร์โมแสกน แบบพกพา
ติดต่อสอบถาม

Hikvision กล้องเทอร์โมแสกน แบบพกพา

กล้องรุ่น DS -2TB 31 B-3AUF AUF

ข้อดี

• สะดวก คล่องตัว ใช้งานง่าย

• ใช้อุปกรณ์น้อย ติดตั้งรวดเร็ว เคลื่อนย้ายง่าย

• ความแม่นยำ ±0.5 องศา, สำมำรถวิเคราะห์อาการไข้ในเบื้องต้นได้

 

กล้องเทอร์โมแสกน

ระยะการวัด: 1 เมตร

ความไว: ทันที

การแสดงผล: รูปเทอร์โม

ประสิทธิภาพ: 60 คน/ นำที

การเก็บข้อมูล: รูปภาพ เมโมรี่

ตัววัดอุณหภูมิร่างกายทั่วไป

ระยะ: 1-3 เซนติเมตร

ความไว: 1-5 วินำที

การแสดงผล: ตัวเลข

ประสิทธิภำพ: 12 คน/ นำที

การเก็บข้อมูล: จดบันทึก

ข้อได้เปรียบของกล้องเทอร์โมแสกน

  • ระยะห่างระหว่างผู้ปฎิบัติงานและบุคคลสุ่มเสียง ไม่ต้องใกล้ชิดกัน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
  • ประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว เหมาะสำหรับจุดคัดกรองคนจำนวนมาก
  • ใช้งานง่าย ผู้ใช้งานเพียงอ่านค่าตัวเลขบนหน้าจอ เท่านั้น
  • บันทึกภาพของบุคคลเป้าหมาย หรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติไว้เป็นหลักฐานได้