ระบบศูนย์อาหาร บริหารจัดการด้วยระบบบัตรแทนเงินสด Cash Card & e-Coupon systems เพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระงานและลดต้นทุนได้ในเวลาเดียวกัน